Forum Kadry Zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Wielkopolskiego

W dniach 11 i 12 lutego br. odbyło się III Forum Kadry Zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Wielkopolskiego.
Głównym celem obecnego Forum było powołanie Rady Regionu Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Ponadto uczestnicy Forum wymienili się doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej działalności i planami na przyszłość.
W Forum uczestniczyło 21 Uniwersytetów spośród 38 działających w województwie, posiadających różne nazewnictwo i przynależność, w tym do samorządów lokalnych (np. Rzgów i Gołuchów).
Gospodarzem III FORUM był Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Czardasz” nad zalewem wrzesińskim.
Jak wynikało z prezentacji uczestników spotkania, Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się dużym powodzeniem w środowiskach lokalnych. Swoją popularność zawdzięczają szerokiej ofercie edukacyjnej w zakresie kultury, nauki, sztuki, turystyki, sportu, rekreacji i rehabilitacji.
Szeroko dyskutowano nad celowością wyboru Rady Regionu, której zadaniem byłoby reprezentowanie Uniwersytetów wobec Urzędu Marszałkowskiego, Sejmu RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rada nie tworzy kolejnej struktury (tzw. „czapy”) i nie osłabia autonomii Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dla poprawy komunikacji między poszczególnymi Uniwersytetami, proponowano utworzenie strony internetowej Rady.
W wyborach brało udział 21 Uniwersytetów. W wyniku tajnego głosowania do Rady wybrano następujące osoby:
1. Józef Kozan, Ostrów Wielkopolski
2. Danuta Wiśniewska, Gniezno
3. Henryk Kociemba, Poznań
4. Maria Zielony, Leszno.
Na zakończenie uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez panią Sylwię Peltak przedstawicielkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Kolejne, IV Forum UTW odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2014 r. w Pile.
                                                                               
                                                                                                       Przygotował: Zdzisław Nawrocki
%d blogerów lubi to: