Zmiana terminu rajdu…

Zaplanowany rajd rowerowy na 6.07.2019 r. do Pobiedzisk przez Pakszyn „Lawendowe zdroje”, odbędzie się tydzień wcześniej 29 czerwca br (sobota).

Start z Rynku – godz. 9oo

Z uwagi na upały trasa może ulec zmianie – z Czerniejewa nie pojedziemy do Pobiedzisk tylko przez Graby dojedziemy do „Babskich jezior” i powrót przez Nekielkę do Wrześni wg planu.

Maria Stępniak

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2019/2020

Szczegółowe informacje o Uniwersytecie można otrzymać w siedzibie WUTW przy ul. Wojska Polskiego 2a

Deklaracje członkowskie można pobrać także ze strony internetowej.

Deklaracja WUTW 2019/2020 (pobierz)

Zapisu można dokonać w sekretariacie Uniwersytetu pokój nr 5 we wtorki, środy i czwartki od godziny 10.00 do 12.00 – od 4 czerwca 2019 do 4 lipca 2019 r.

Roczna składka członkowska wynosi 100,00 zł.  Składkę członkowską należy wpłacić do 04 lipca 2019 r. na konto:
PBS Września nr 13 9681 0002 0021 9936 0193 0053

Słuchaczem może być osoba niepracująca, emeryt lub rencista.
Dotychczasowych słuchaczy prosimy o wypełnienie nowych deklaracji do 30 czerwca b.r.
Słuchaczy i kandydatów prosimy o zapoznanie się ze Statutem Przewodnikiem Studenckim WUTW, które są opublikowane na stronie internetowej.
Słuchaczom proponujemy udział w:
zajęciach obowiązkowych – wykłady plenarne z zakresu: nauka, zdrowie, psychologia i sztuka, które odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

W naszej ofercie mamy także:

Zajęcia odpłatne (sekcje)

 1. język angielski – średnio zaawansowana lub zaawansowana
 2. informatyka – zaawansowana, początkująca
 3.  fitness w wodzie
 4. pilates
 5. choreoterapia
 6. tai-chi
 7. fitball
 8. gimnastyka rehabilitacyjna
 9. gimnastyka korekcyjna
 10. Joga
 11. fotograficzna

Zajęcia w w/w sekcjach odbywają się raz w tygodniu.
Odpłatność za udział w zajęciach jednej sekcji wynosi 70,00 zł na rok.

Zapisy i płatność 10/11/12 września w siedzibie WUTW od godz. 10.00 – 12.00.
W sekcji fitness w wodzie dochodzi opłata za wstęp na basen.

Zajęcia kursowe (dla początkujących):
1) informatyka
2) fotografia
3) inne – w zależności od zgłoszeń
Ilość godzin i odpłatność zostanie ustalona w zależności od kosztów programu.

Zajęcia nieodpłatne:

 1. sekcja regionalna
 2. sekcja historii sztuki
 3. sekcja spotkań z kulturą (teatr, muzyka i film)
 4. sekcja  „Zdrowie a styl życia”
 5. sekcja turystyczna  (rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne)
 6. klub miłośników muzyki „Pod Bemolem”
 7. sekcja artystyczno-plastyczna
 8. Nordic Walking

Brak wpłaty czesnego w terminie do 4 lipca 2019 r. wpływa na możliwość wyboru sekcji.

Zapisy do sekcji dla spóźnialskich w dniu 12 września 2019 r.

                                                                                                  Prezes Zarządu WUTW

                                                                                                       Danuta Torzewska

Uwaga… sekcja rowerowa

Odwołuję rajd rowerowy z 1 czerwca – „Ujście Prosny do Warty”. Rajd odbędzie się w innym terminie.

Maria Stępniak

Ogłoszenie – Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. godz. 16ºº w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,  ul. Witkowska  1, Walne Zebranie Członków.

Prosimy o zabranie indeksów.

   Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie i wybór prezydium Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018/19 – Prezes
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami przedstawionymi w p-ktach 3-5.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

b) przyjęcia sprawozdania finansowego

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

d) udzielenia absolutorium Zarządowi.

      9. Zakończenie zebrania.

 

Zapraszamy do galerii..

W zakładce Plenery fotograficzne prezentujemy nasze najnowsze zdjęcia zatytułowane „W poszukiwaniu wiosny”… Zapraszamy do oglądania.

Miłośnicy fotografii

Uwaga! Darmowy kurs „Działam w sieciach społecznościowych” 6 – 7 lipca w Bugaju

Kurs trwa 12 godzin w modułach: 2x 6 godzin, w sobotę i niedzielę. Nie są to pełne godziny (z przerwą na kawę i obiad).

Organizatorzy zapewniają dojazd, gadżety z logo projektu, obiad. Szkolenia bezpłatne.

Odbywać się będą w szkole na Bugaju.

Dla Państwa proponujemy moduł „Działam w sieciach społecznościowych”. Moduł ten nie tylko uczy jak lepiej korzystać z portali społecznościowych, ale zawiera też inne zagadnienia jak np. bezpieczeństwo w sieci. Jest kompleksowe i bardzo przydatne. Prowadzi Łukasz Jakubowski.

Zgłoszenia w biurze WUTW do 7 czerwca

Komunikat

Wycieczka do Strzelna i Kruszwicy – 31 maja – wyjazd o godz. 7.00

  Prezes WUTW

Danuta Torzewska