Archiwum autora: Administrator

Terminy najbliższych spotkań społeczności uniwersyteckiej

Zarząd WUTW przypomina najbliższe istotne daty spotkań społeczności uniwersyteckiej:

  • 26 września WOK, godz.16.00 – spotkanie informacyjne
  • 1 października – zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe wg planu
  • 3 października WSCKU, godz. 16.00 – sekcja regionalna
  • 6 października Rynek, godz. 9.00 – rajd rowerowy
  • 8 października kościół pw. Św. Królowej Jadwigi, godz. 18.00 – msza inauguracyjna
  • 10 października WOK, godz. 16.00 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Prezes Zarządu WUTW

Danuta Torzewska

Obchody 100- lecia odzyskania niepodległości

Komunitat

Sekcja kultury organizuje wyjazd na musical „Piloci” w teatrze „ROMA” w Warszawie, który odbędzie się 17.11.2018 o godz. 15.00

Wyjazd w dniu spektaklu o godz. 9.00

Koszt biletu 110.00 zł. + autobus 50.00 zł.,(płatny w późniejszym terminie)

Wpłaty za bilety do 26.09.2018 r.

Danuta Torzewska

Prezes WUTW

Komunikat Zarządu WUTW

W dniu 12 i 13 września 2018, zapisy i wpłaty na sekcje będą tylko dla osób, które opłaciły składkę i złożyły deklarację członkowską zgodnie z wyznaczonym terminem tj. do 30.06.2018.

Osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej w wyznaczonym terminie, będą mogły zapisać się i dokonać wpłaty na sekcje w dniu 14.09.2018.

Tygodniowy plan zajęć sekcji można znaleźć w zakładce Plan zajęć

Prezes WUTW

Danuta Torzewska

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje o Uniwersytecie można otrzymać w siedzibie WUTW przy ul. Wojska Polskiego 2a i na stronie internetowej wutw.wrzesnia.pl

Deklaracje członkowskie można pobrać także ze strony internetowej.

W tym roku wszyscy wypełniamy obydwie strony deklaracji członkowskiej.
Pobierz Deklaracja członkowska

Zapisu można dokonać w sekretariacie Uniwersytetu pokój nr 5 we wtorki, środy i czwartki od godziny 10.00 do 12.00 – w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Roczna składka członkowska wynosi 100,00 zł.

Składkę członkowską należy wpłacić do 30 czerwca 2018 r. na konto:
PBS Września nr 13 9681 0002 0021 9936 0193 0053

Słuchaczem może być osoba niepracująca, emeryt lub rencista.
Dotychczasowych słuchaczy prosimy o wypełnienie nowych deklaracji do 30 czerwca b.r.
Słuchaczy i kandydatów prosimy o zapoznanie się ze Statutem Przewodnikiem Studenckim WUTW, które są opublikowane na stronie internetowej.
Słuchaczom proponujemy udział w:
zajęciach obowiązkowych – wykłady plenarne z zakresu: nauka, zdrowie, psychologia i sztuka, które odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

W naszej ofercie mamy także:

Zajęcia odpłatne (sekcje)
1) język angielski – grupa początkująca, średnio zaawansowana, zaawansowana

2) informatyka – zaawansowana, początkująca

3) fitness w wodzie

4) pilates

5) choreoterapia

6) tai-chi

7) fitball

8) gimnastyka rehabilitacyjna

9) gimnastyka korekcyjna

10) Joga

11) fotograficzna

12) historia sztuki

Zajęcia w w/w sekcjach odbywają się raz w tygodniu.

Odpłatność za udział w zajęciach jednej sekcji wynosi 70,00 zł na rok. Zapisy i płatność 12/13/14 września w siedzibie WUTW od godz. 10.00 – 12.00.
W sekcji fitness w wodzie dochodzi opłata za wstęp na basen.

Zajęcia kursowe (dla początkujących):
1) informatyka
2) fotografia
3) inne – w zależności od zgłoszeń
Ilość godzin i odpłatność zostanie ustalona w zależności od kosztów programu.

Zajęcia nieodpłatne:
1) sekcja regionalna

2) sekcja spotkań z kulturą (teatr, muzyka i film)

3) sekcja  „Zdrowie a styl życia”

4) sekcja turystyczna  (rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne)

5) klub miłośników muzyki „Pod Bemolem”

6) koła językowe: język niemiecki, rosyjski

7) sekcja artystyczno-plastyczna

8) Nordic Walking

 

Prezes Zarządu WUTW

Danuta Torzewska

Podziękowanie

Stowarzyszenie Chór Camerata dziękuje serdecznie słuchaczom Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za dar pieniężny w wysokości 650 zł dla Polaków na Ukrainie, który był darem serca. Chórzyści wystąpią w trzech kościołach: w Tarnopolu, Kamieńcu Podolskim i Stanisławowie. Po występach w poszczególnych parafiach wręczą księżom dary rzeczowe i pieniężne dla Polonii.

                  Z pozdrowieniami dla studentów

                                       Cameraciści

Na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje na 13 czerwca 2018 r. o godz. 16ºº we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 21

Walne Zebranie Członków

Prosimy o zabranie indeksów.

UWAGA! Na stronie internetowej Wrzesińskiego Uniwersytetu zamieszczony jest projekt Regulaminu Walnych Zebrań Członków, wykaz zmian w Statucie oraz projekt jednolitego tekstu Statutu Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto w biurze Uniwersytetu, od dnia 30 maja 2018 r. w godzinach urzędowania, wszyscy członkowie będą mogli zapoznać się z papierową wersją tych dokumentów.

Kliknij poniżej aby przeczytać lub wydrukować dokumenty, o których mowa wyżej:

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Projekt REGULAMIN WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW

Wykaz zmian w Statucie Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Projekt STATUTU Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tekst jednolity)

Zarząd

Wrzesińskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku