Archiwum autora: Administrator

Fitness w wodzie

Rozpoczynamy regularne wyjazdy na basen do Słupcy. Zarezerwowane jest około 20 wyjazdów.

Pierwszy wyjazd w poniedziałek, tj. 5.10.2020 r. godz. 11.00. – zbiórka Centrum Przesiadkowe ul.Witkowska – powrót ok. 13.00. Przejazd plus prowadzenie zajęć to kwota 100 zł od osoby.

Bilet wstępu został wynegocjowany na 8 zł; każdy płaci indywidualnie. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby, które w ubiegłym roku uczęszczały na zajęcia fitness w wodzie.

Decyduje kolejność zapisów.

                                            Wiceprezes WUTW

                                                Maria Łapawiec

Komunikat

Zapraszamy słuchaczy na warsztaty florystyczne „Zbliża się Święto Zmarłych”,

w dniach 15.10.2020 r., 22.10.2020 r., 29.10.2020 r.

Koszt uczestnictwa za każdy dzień warsztatów 50.00 zł (zakup materiałów na dekoracje).

Wybór dnia dowolny. Zapisy w biurze. Zapraszamy.

 

                         Danuta Torzewska

                           prezes Zarządu

Zapisy do sekcji rehabilitacyjno – rekreacyjnych

Wpłaty i zapisy do sekcji rehabilitacyjno – rekreacyjnych odbędą się od 22.09. d0 24.09.2020 r.  od godz.16.00 – 18.00 w budynku WSCKiU.

Plan zajęć:

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godzina

Poniedziałek

Rehabilitacja

8.00

 Poniedziałek

Rehabilitacja 9.30
 Poniedziałek Tai – chi

13.00

 Poniedziałek

Tai – chi 14.00
Wtorek Nordic walking

9.00

 Worek

Pilates 14.00

 Wtorek

Pilates 15.00
 Wtorek Pilates

16.00

 Wtorek

Pilates

17.15

Środa

Rehabilitacja 8.00

 Środa

Rehabilitacja

9.30

 Środa Fitball

13.00

Czwartek

Korekcyjne 7.45
 Czwartek Korekcyjne

9.00

 Czwartek

Zdrowy kręgosłup 13.00
 Czwarteh Zdrowy kręgosłup

14.00

Piątek Rehabilitacja

8.00

Piątek

Rehabilitacja

9.45

W dwóch pierwszych dniach: 22.09. i 23. 09.2020 r.,  zapisujemy się  tylko do dwóch sekcji.  Jeżeli będą wolne miejsca, możemy wybrać dowolną ilość sekcji, w ostatnim dniu zapisów tj. 24.09.2020 r. (czwartek).

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 bezwzględnie musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Prosimy przychodzić w różnych odstępach czasowych, ponieważ do budynku wpuszczamy po 2-3 osoby. Zgodnie z zapotrzebowaniem zapewniona jest wystarczająca ilość miejsc w poszczególnych sekcjach. Oczekujących przed wejściem obowiązuje utrzymanie 1,5 m odległości, maseczki, dezynfekcja rąk.

Planowane są regularne wyjazdy na basen do Słupcy  – szczegóły w następnym komunikacie.

Wiceprezes WUTW

    Maria Łapawiec

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WUTW

I. Zarząd Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Walne     Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego .
 7. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 8. dyskusja
 9. podjęcie uchwał.
 10. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 11. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 12. dyskusja,
 13. podjęcie uchwały.
 14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej WUTW, prezentacja kandydatów przez Komisję Wyborczą:
 15. wybór Prezesa,
 16. wybór członków Zarządu,
 17. wybór Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie
 • przyjęcia regulaminu Zarządu WUTW,
 • nowego regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Dyskusja
 3. Zakończenie obrad.

Uwaga: Wyjazd autobusów do Grzymysławic o godz. 15.00 z Centrum przesiadkowego przy ul. Witkowskiej.    

II. Uchwałą nr 3 z dnia 12.05.2020 r. Zarząd WUTW powołał komisję wyborczą na Walne Zebranie Członków, w składzie: Grażyna Cnotliwa, Barbara Kostecka, Lidia Wiśniewska.

Na podstawie § 6 p.1 i p.2 Regulaminu Walnych Zebrań Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz WUTW.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego kandydata,
 2. Imię i nazwisko osoby kandydującej oraz wskazanie konkretnej funkcji, o którą ubiega się kandydujący (a więc: prezes, członek zarządu, członek komisji rewizyjnej),
 3. Zgodę osoby kandydującej.

Zgłoszenia kandydatów do władz WUTW można składać w biurze WUTW (w godzinach urzędowania), nie później niż do 23 września. Lista osób kandydujących zostanie opublikowana w serwisie internetowym Uniwersytetu do dnia 25 września.

III. Informacje dotyczące sprawozdań: finansowego i merytorycznego za rok akademicki 2019/2020 są dostępne do wglądu w biurze WUTW.

IV. Prosimy o zapoznanie się z projektami regulaminów: Regulamin Walnego Zebrania Członków – projekt oraz Regulamin Zarządu – projekt.

W imieniu Zarządu

Danuta Torzewska

Uwaga studenci i słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!!!

Zarząd WUTW ogłasza, że:

 • Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków odbędzie się 30.09.2020 r. o godz. 16.00 w CBiRNT w Grzymisławicach. Pamiętajmy o wzięciu ze sobą indeksu, jako mandatu do głosowania. Podstawione autobusy czekać będą o godz. 15.00 na przystanku centrum przesiadkowego na ulicy Witkowskiej. Zapisy w biurze od 8 września.
 • Na stronie internetowej podane są projekty regulaminów: Regulamin Zarządu oraz Regulamin Walnego Zebrania Członków, które będą poddane pod głosowanie podczas Walnego Zebrania. Prosimy o zaznajomienie się z projektami regulaminów.
 • PLAN zajęć – I semestr 2020/2021 PAŻDZIERNIK jest na stronie internetowej.
 • Zapisy do sekcji rehabilitacyjno – ruchowych odbędą się w późniejszym terminie ze względu na przepisy epidemiczne. Prosimy śledzić komunikaty na stronie www lub na FB.
 • Prosimy o przestrzeganie zaleceń epidemicznych – maseczki.

W imieniu Zarządu WUTW

                                                                                                   Danuta Torzewska