Przewodnik studenta

indeks2 slubowanie2

PRZEWODNIK STUDENCKI WRZESIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

* Słuchaczem WUTW może zostać każdy, kto jest emerytem lub rencistą, a pragnie pogłębić wiedzę i przejawia chęć dalszego swojego rozwoju intelektualnego.

* Rok akademicki rozpoczyna się w październiku, a kończy w czerwcu.

* Po zakończeniu roku słuchacz otrzymuje wpis do symbolicznego indeksu.

* Słuchacz może wybrać dowolną ilość zajęć.

* Zaliczenie danego roku akademickiego następuje na podstawie udziału w wykładach obligatoryjnych (70% obecności) i wybranej przez siebie sekcji (70% obecności), oprócz sekcji spotkań z kulturą i turystyki.

* Wykłady plenerowe odbywają się według wcześniej podanych terminów.

* Każda sekcja, grupa wybiera swojego lidera – starostę, który ma bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zarządu i Radą Programową oraz współpracuje z prowadzącym zajęcia.

* Wstępując na WUTW, należy zapoznać się ze statutem, wypełnić deklarację, wpłacić wpisowe, zadeklarować wolę pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

* Składka słuchacza WUTW ustalona przez Walne Zgromadzenie wynosi 100 zł na rok akademicki i jest wpłacana jednorazowo do końca czerwca.

* Niektóre sekcje tematyczne i rehabilitacyjno-rekreacyjne wymagają wniesienia dodatkowych opłat (oprócz składki), które pokrywają koszty ich organizacji. Opłaty te będą skalkulowane i podane do wiadomości przed uruchomieniem zajęć wraz z ofertą programową.

* Za zajęcie, w których słuchacz nie uczestniczy nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

* Jeżeli słuchacz zmuszony jest z przyczyn obiektywnych przerwać studia, ma obowiązek pisemnie poinformować Zarząd Stowarzyszenia o czasie, w którym nie będziesz uczestniczył w zajęciach lub o rezygnacji z członkostwa w ogóle.

* Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do lidera sekcji.

* WUTW jest Stowarzyszeniem i sami jego członkowie są odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie oraz dobrą atmosferę podczas zajęć. Są też zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu i troski o godność i dobre imię Uniwersytetu.

* WUTW nie jest firmą szkoleniową ani usługową, lecz organizacją ludzi, którzy wspólnie tworzą, wspierają się, przekazują sobie nawzajem to, co w nich najlepsze bez finansowanych oczekiwań, pomagają sobie wzajemnie w drobnych i ważnych sprawach.

* Członkowie Stowarzyszenia nie opuszczają zajęć przed ich zakończeniem. Podczas zajęć słuchacze zajmują miejsca poczynając od środka rzędów i nie rezerwują ich dla spóźniających się znajomych.

* Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe i zakończyć nawet najbardziej interesujące rozmowy.

* Zabierając głos, należy ograniczyć czas swej wypowiedzi oraz tolerować i szanować odmienne poglądy innych osób uczestniczących w dyskusji.

opr. M.Łapawiec

Zatwierdził Zarząd WUTW

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: