Uwaga!

Uczestnicy wyjazdu do Gruzji proszeni są o zapoznanie z komunikatem w zakładce Wycieczki

Ważny komunikat…

Wyjazd do Wrocławia w dniu 24 kwietnia o godz. 6.00  z placu przy krytym basenie na ul. Kościuszki. W planie zajęć podano błędne miejsce zbiórki. Informacje o miejscu w autokarze można uzyskać pod nr mojego telefonu
Maria Nowaczyk

Zaproszenie…

Sekcja artystyczna WUTW zaprasza serdecznie na otwarcie wystawy i wernisaż
„Tradycje wielkanocne”
w piątek 5 kwietnia 2019 roku o godz.16.00 do Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich.
Wystawa będzie czynna do niedzieli palmowej w godzinach pracy muzeum.

„Wspieramy Motywujemy Zatrudniamy…”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Wspieramy Motywujemy Zatrudniamy PRPW.07.01.02-30-0042/18

skierowanego do osób:

 • biernych zawodowo
 • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca 1402,00 zł; osoba w rodzinie 1056,00 zł)
 • zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego lub słupeckiego
 • wiek 18 – 64

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne
 • kurs języka niemieckiego 120 godz.
 • stypendium za uczestnictwo w kursie
 • szkolenia zawodowe 120 godz. (na podstawie barometru zawodów deficytowych m.in. pracownik biurowy z obsługą komputera, grafik komputerowy, pracownik prac prostych, kasjer/sprzedawca)
 • stypendium za uczestnictwo w szkoleniu
 • staż ze stypendium 1017 zł
 • stypendium szkolenie/kurs około 813 zł za 100% obecności na zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdu

Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w kursie językowym i z wybranym Doradcą zawodowym w szkoleniu zawodowym.

Dla chętnych staż z obowiązkiem zatrudnienia po stażu.

 Szczegóły w Biurze projektu

WSCKU WOJSKA POLSKIEGO 2A

I piętro w godz. 8.00 – 15.00

lub telefon 574 403 745

Komunikat Komisji Wyborczej

Na podstawie § 1 i § 6 REGULAMINU Walnych Zebrań Członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Bogumiła Łyskawa
 2. Elżbieta Wietecka
 3. Elżbieta Wojciechowska

ogłasza, że wpłynęły do niej następujące kandydatury do uzupełnienia składu Zarządu WUTW:

 1. Genowefy Bejma-Wowk (zgłoszona przez Czesławę Maruszczak),
 2. Jolanty Sitek (zgłoszona przez grupę studentów z Nekli)
 3. Marii Taciak (zgłoszona przez Danutę Torzewską)

Pani Jolanta Sitek nie wyraziła zgody na kandydowanie, panie Maria Taciak i Genowefa Bejma-Wowk zgodę wyraziły.

Prezes Zarządu

Danuta Torzewska

Drodzy Słuchacze i Sympatycy WUTW

Jak co roku, zwracamy się do Was, a także do Waszych rodzin o przekazanie

1% podatku z rocznego rozliczenia z fiskusem 

na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Przekazanie podatku dokonujemy poprzez:

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
– w poz.137 wpisujemy KRS 0000078510
– w poz.138 wpisujemy kwotę 1%
– w poz.139 Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Powyższe informacje dotyczą formularza PIT -37

Jeżeli są jakiekolwiek zapytania – proszę zgłosić się do biura WUTW.

Oferujemy pomoc w wypełnianiu PIT – ów.
Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone w całości na realizację celów statutowych, czyli wspomaganie finansowe WUTW we wszelkich aspektach jego działalności.

 Zarząd WUTW

Ogłoszenie

Zajęcia sekcji regionalnej z 13.02.2019 r. zostały przeniesione na 13.03.2019 r. (patrz zakładka Plany zajęć WUTW)

Eugeniusz Paterka