Komunikat

Jak należy postąpić, jeśli pacjent chce wyjechać do sanatorium”.
Informację otrzymaliśmy z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Danuta Torzewska
   Prezes WUTW

Komunikat w sprawie wycieczki do Gruzji


Z przykrością informuję o odwołaniu wycieczki samolotowej do Gruzji. Pismo z Biura Podróży Wilda Travel anulujące wycieczkę,  umieszczono w zakładce Wycieczki. Osoby, które zechcą przenieść wyjazd do Gruzji na wrzesień 2021 w niezmienionej cenie, proszone są o kontakt z Biurem (dane kontaktowe w w/w piśmie).

Dokonane wpłaty będą zwracane tylko przelewem na rachunek bankowy wpłacających, najpóźniej do 22 lipca 2020 r,

Nadmieniam, że aktualne są wyjazdy na Opolszczyznę i do Krakowa (i okolic). Osoby, które rezygnują z w/w wycieczek, a wpłaciły zaliczki, są proszone o zgłoszenie takiej decyzji, telefoniczne pod nr 662 398 215.

Maria Nowaczyk

Komunikat

W związku z odwołaniem wycieczki do Łodzi proszę o odbiór wpłaconych zaliczek.

W kasie mogą odebrać zaliczki tylko osoby, które wpłat dokonały gotówką. Pozostałym należność zostanie przekazana przelewem na ich rachunek bankowy.

Maria Nowaczyk

Komunikat w spr. wycieczek

Są wolne miejsca na wycieczki do Gruzji w okresie 16 – 23.09.2020 r.

i krajowe:

  1. Łodzi      – 7 – 09.08.2020 r.
  2. Opola     – 21-23.08.2020 r.
  3. Krakowa – 3 – 05.09.2020 r.

Wszystkie informacje na temat wyjazdów w zakładce Wycieczki i pod telefonem 662 398 215

Maria Nowaczyk

Komunikat

Aktualny komunikat dotyczący wycieczek w zakładce Wycieczki

Maria Nowaczyk