W zakładce Plan zajęć WUTW został umieszczony Tygodniowy plan zajęć sekcji oraz Plan zajęć na I semestr miesiąc październik

Administrator serwisu

Członkowie Stowarzyszenia WUTW

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 16-tej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 21

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.

4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2020 r.

6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz wniosku  w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia członkami honorowymi  Stowarzyszenia  Marii Nowaczyk i Czesławy Maruszczak.                                                                                           

9.  Sprawy bieżące.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia WUTW            

Uwaga! Sprawozdania do wglądu w biurze WUTW, w godzinach urzędowania.

Komunikat Zarządu WUTW

Zapisy i wpłaty do sekcji rehabilitacyjno – rekreacyjnych, odbędą się 21.09, 22.09, 23.09.2021 r. od godz. 15.00 – 17.00 w budynku WSCKZiU.

Danuta Torzewska

Prezes WUTW

Komunikat dla zainteresowanych spacerami po Wrześni!

Sekcja regionalna zaplanowała:

4 października – spacer na Lipówkę (zwiedzanie kościoła Św. Krzyża o 10.00). Trasa przez Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zbiórka o 9.30 przy mostku w parku.)

11 października – Cmentarz parafialny (trasa od dawnego cmentarza przykościelnego, zbiórka przy pomniku Jana Pawła II o godz. 10.00)

18 października – d. elektrownia i wieża ciśnień (zbiórka przy gmachu Liceum Ogólnokształcącego o godz. 10.00)

Marian Torzewski

Ogłoszenie

Drodzy Studenci/Słuchacze, zapraszamy na darmowy kurs komputerowy.

Utworzone będą dwie grupy: zerowa i średnio zaawansowana. Każda grupa liczyć może 10 – 15 osób.

Szkolenie składa się z 5 obowiązkowych modułów (każdy uczestnik otrzyma podręcznik). Zakres szkolenia jest wzbogacony o umiejętności, które okazały się bardzo potrzebne w czasie pandemii; np. e-recepta, e-urząd itp.

Długość szkolenia to 140 godzin – 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe. W trakcie tych 3 godzin, trzeba przeznaczyć również czas na dezynfekcję sali i sprzętu :-). Są to 2 panele po 1,5 godziny.

Zgłoszenia przyjmuję telefonicznie do 5 września, najlepiej za pomocą SMS. Warto skorzystać!

Prezes Danuta Torzewska

(tel. 608 154  828).