Walne Zebranie członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Porządek zebrania w dniu 30.09.2015 r. godz. 16.00

Miejsce Zebrania: Wrzesiński Ośrodek Kultury

 1. Zagajenie
 2. Wybór:
 • przewodniczącego zebrania
 • sekretarza
 • komisji skrutacyjnej i wniosków
 1. Stwierdzenie ważności zebrania
 2. Sprawozdanie prezesa za rok 2014/2015 i plan na rok 2015/2016
 • Eugeniusz Paterka oraz Maria Łapawiec
 1. Sprawozdanie skarbnika – Maria Nowaczyk
 2. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jan Nadolny
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami
 4. Wybór Rady Programowej
 5. Głosowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu za lata 2014/2015
 6. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 7. Zakończenie zebrania.

Eugeniusz Paterka

Prezes WUTW

%d blogerów lubi to: