Na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje na 13 czerwca 2018 r. o godz. 16ºº we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 21

Walne Zebranie Członków

Prosimy o zabranie indeksów.

UWAGA! Na stronie internetowej Wrzesińskiego Uniwersytetu zamieszczony jest projekt Regulaminu Walnych Zebrań Członków, wykaz zmian w Statucie oraz projekt jednolitego tekstu Statutu Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto w biurze Uniwersytetu, od dnia 30 maja 2018 r. w godzinach urzędowania, wszyscy członkowie będą mogli zapoznać się z papierową wersją tych dokumentów.

Kliknij poniżej aby przeczytać lub wydrukować dokumenty, o których mowa wyżej:

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Projekt REGULAMIN WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW

Wykaz zmian w Statucie Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Projekt STATUTU Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tekst jednolity)

Zarząd

Wrzesińskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

%d blogerów lubi to: