Komunikat

Na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 16°° w saki Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

Celem zebrania jest uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w związku z rezygnacją 2 (dwóch) członków oraz rezygnacją z funkcji skarbnika na rzecz funkcji członka Zarządu.

Przypominamy o zabraniu indeksów niezbędnych do głosowania.

Porządek obrad:

  1. Powitanie przez Prezesa Zarządu i przedstawienie celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrani Członków.
  2. Wybór Prezydium zebrania – przewodniczącego i sekretarza.
  3. Ustalenie porządku zebrania i przypomnienie sposobu głosowania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia.
  6. Informacja o rezygnacji z funkcji skarbnika Stowarzyszenia.
  7. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia rezygnacji członków Zarządu

b) przyjęcia rezygnacji z funkcji skarbnika Zarządu

c) uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

     10. Wolne głosy i wnioski.

     11. Zakończenie zebrania.

Prezes Zarządu WUTW

Danuta Torzewska

%d blogerów lubi to: