„Wspieramy Motywujemy Zatrudniamy…”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Wspieramy Motywujemy Zatrudniamy PRPW.07.01.02-30-0042/18

skierowanego do osób:

 • biernych zawodowo
 • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca 1402,00 zł; osoba w rodzinie 1056,00 zł)
 • zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego lub słupeckiego
 • wiek 18 – 64

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne
 • kurs języka niemieckiego 120 godz.
 • stypendium za uczestnictwo w kursie
 • szkolenia zawodowe 120 godz. (na podstawie barometru zawodów deficytowych m.in. pracownik biurowy z obsługą komputera, grafik komputerowy, pracownik prac prostych, kasjer/sprzedawca)
 • stypendium za uczestnictwo w szkoleniu
 • staż ze stypendium 1017 zł
 • stypendium szkolenie/kurs około 813 zł za 100% obecności na zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdu

Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w kursie językowym i z wybranym Doradcą zawodowym w szkoleniu zawodowym.

Dla chętnych staż z obowiązkiem zatrudnienia po stażu.

 Szczegóły w Biurze projektu

WSCKU WOJSKA POLSKIEGO 2A

I piętro w godz. 8.00 – 15.00

lub telefon 574 403 745

%d blogerów lubi to: