Ogłoszenie – Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. godz. 16ºº w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,  ul. Witkowska  1, Walne Zebranie Członków.

Prosimy o zabranie indeksów.

   Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie i wybór prezydium Zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018/19 – Prezes
  5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Skarbnik
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami przedstawionymi w p-ktach 3-5.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

b) przyjęcia sprawozdania finansowego

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

d) udzielenia absolutorium Zarządowi.

      9. Zakończenie zebrania.

 

%d blogerów lubi to: