Dzieje Wielkiego Księstwa Poznańskiego 7.11.2018 r.

7.11.2018 r. w sali WOK, odbył się wykład plenarny: „Dzieje Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1815-1848”. Do wygłoszenia dzisiejszego wykładu pod tytułem „Dzieje Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1815-1848” Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Nasz dzisiejszy prelegent to wybitny znawca dziejów myśli politycznej XIX i XX wieku, historii Prus oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Profesor Kucharczyk jest autorem takich monografii, jak: „Prusy, Rosja i kwestia polityczna w myśli politycznej Constantina Frantza”, „Cenzura pruska w Wielkopolsce w okresie zaborów”, „Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainville’a”, „Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1846-1918”, czy „Hohenzollernowie”. Jest także współautorem licznych tomów zbiorowych i kierownikiem projektów badawczych w Polskiej Akademii Nauk, jak również aktywnym komentatorem wydarzeń społecznych i politycznych.

         Słuchając uważnie wykładu mogliśmy dowiedzieć się o wzrastającej sile germanizacji mieszkańców Wielkopolski, o działalności Polakożercy Eduarda Heinricha Flottwella, polityka pruskiego, nadprezydenta Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Za rządów Flottwella odsunięto prawie wszystkich urzędników polskiego pochodzenia, wykupywano dobra z rąk polskich, systematycznie niemczono dzieci w szkołach, w wojsku rekrutów, niemczono i demoralizowano chłopów po wsiach za pośrednictwem komisarzy obwodowych.

Notatkę opracowała Danuta Torzewska

Fotorelację przygotował Krzysztof Iskrzycki

 

 

%d blogerów lubi to: