Koniec szkolenia komputerowego – 22.02.2022 r.

W dniu 25.02.2022 r. zakończyło się szkolenie komputerowe zorganizowane przez firmę SOFTRONIC Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu w ramach projektu ,,Akcja -Kwalifikacja-Cyfryzacja”. Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Prowadzone było przez trenera w dwóch grupach. Czas trwania, to średnio 140 godzin – rozpoczęło się 21.10.2021r.
Program szkolenia obejmował następujące tematy:

  • podstawy pracy z komputerem oraz pracy w sieci,
  • arkusze kalkulacyjne,
  • przetwarzanie tekstów,
  • IT Security,
  • rozwiązywanie problemów.

Firma zapewniła każdemu uczestnikowi sprzęt komputerowy oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia w sposób aktywny brali udział w zajęciach, wykazując duże zainteresowanie prezentowaną tematyką. Szkolenie zakończyło się egzaminem a dokumentami potwierdzającymi udział w zajęciach jest zaświadczenie i Certyfikat ECDL.
(na zdjęciu uczestnicy z grupy 24)

Opracowała Maria Taciak

%d blogerów lubi to: