„Michał Anioł – tytan renesansu cd.” wykład plenarny – 6.02.2019 r.

6.02.2019 r. na kolejnym wykładzie z historii sztuki, dotyczącym twórczości Michała Anioła, dr Bogacz omawiał m.in. rzeźbę Dawida. Michał Anioł, jak powiedział dr Bogacz, pracował nad rzeźbą wiele lat (1501-1504). Jest jedną z najdoskonalszych prac tego artysty, a także tej opoki.  Rzeźba przedstawia młodzieńca o proporcjonalnych wymiarach, a wszystkie elementy wyrzeźbił bardzo realistycznie. Rzeźba jest symbolem Florencji i stoi na placu Sygniorii.

Następnie dr Bogacz omawiał Kaplicę Sykstyńską. Pracę nad kaplicą zlecił papież Sykstus IV, stąd ta nazwa. Swoją sławę Michał Anioł zawdzięcza freskom, które namalował. Po dwóch stronach przedstawiają sceny z Starego i Nowego Testamentu. Fresk na sklepieniu przedstawia historię stworzenia świata, aż do biblijnego potopu. Jest to jedno z ostatnich dzieł Michała Anioła.

 

Opracowała Elżbieta Wojciechowska

%d blogerów lubi to: