Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WUTW – 20.02.2019 r.

           Po ciekawym wykładzie studenci WUTW pozostali w sali wykładowej, aby odwołać dwoje członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację i powołać dwóch nowych. Zebranie rozpoczęła p. prezes Danuta Torzewska proponując na przewodniczącego Zebrania Jana Koralewskiego, na sekretarza Barbarę Lenkowską, do Komisji Skrutacyjnej Urszulę Popek, |Elżbietę Dzikiewicz, Elżbietę Wietecką, Grażynę Waszak, do Komisji Uchwał i Wniosków  Helenę Ignasiak, Ewę Jaśniewicz i Jadwigę Paszkiewicz. Wszystkie panie chętnie wyraziły zgodę.

         Komisja Wyborcza w składzie: Bogumiła Łyskawa, Elżbieta Wietecka i Elżbieta Wojciechowska przedstawiła trzy kandydatury pań do pracy w Zarządzie, które wpłynęły do Komisji. Panie Genowefa Bejma-Wowk i Maria Taciak wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały wybrane do pracy w Zarządzie.

         Długoletnia Skarbnik Maria Nowaczyk zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. Prezes Zarządu podziękowała jej za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz Uniwersytetu, przeczytała laudację i wręczyła kwiaty, jako skromne podziękowanie. Kochana Marysia była tak wzruszona, że nie miała siły na kilka słów. Na szczęście nie zrezygnowała z organizowania wycieczek i dalej będziemy mogli z nią zwiedzać Europę.

         Jan Koralewski sprawnie przeprowadził zebranie, panie z Komisji Skrutacyjnej szybko liczyły głosy (każdy głosował podniesionym w górę indeksem-mandatem), Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła stosowne pisma (wszystkie sprawnie przygotowała Czesława Maruszczak), sekretarz notowała kolejne wydarzenia skrupulatnie, Basia Kostecka pracowała z reporterskim zacięciem i z uczuciem dobrze spełnionego obowiązku można było wrócić do domu.

Opracowała Danuta Torzewska

Fotografowała Barbara Kostecka

 

%d blogerów lubi to: