Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez tajemnic – 11.05.2022 r.

11.05.2022 r. w siedzibie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni odbył się wykład plenarny pani Anny Marii Kulczyńskiej – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Tematem wykładu  był ,, PFRON bez barier”.

Pani dyrektor w sposób kompetentny przekazała uczestnikom informacje na temat Państwowego Funduszu Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Podkreśliła, że PEFRON jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Ze środków funduszu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zadań w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”.

Omówiła szczegółowo procedury uzyskania dofinansowania określając jego wysokość, ale także wskazała na możliwość uzyskania refundacji.

Uczestnicy wykładu wykazali duże zainteresowanie omówionym tematem, zgłaszali wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia ze strony pani dyrektor.

Informacje sporządziła: M. Taciak

%d blogerów lubi to: