„Po spacerach. Września na starych fotografiach”

W środę 1 grudnia odbyło  się ostatnie (czwarte) w I semestrze roku akademickiego 2021/22 spotkanie sekcji regionalnej. Było ono podsumowaniem trzech wycieczek pieszych przeprowadzonych na terenie Wrześni jesienią. Prowadzący Marian Torzewski zaprezentował na ekranie ponad 70 ilustracji (fotografii i pocztówek) ważnych miejskich obiektów do dziś istniejących – ich historię na przestrzeni 120 lat, stan pierwotny, zmiany i stan współczesny. Można też było obejrzeć obiekty dziś już nieistniejące. Słuchacze mogli skonfrontować obrazy z własną pamięcią.

Marian Torzewski

%d blogerów lubi to: