Pocovidowa rehabilitacja seniorów

Projekt „Pocowidowa rehabilitacja seniora” dofinansowany jest przez Powiat Wrzesiński i obejmuje 48 zajęć dla 8 grup po 12 osób w każdej. Projekt rozpoczynamy od 25.04.2022r.

Zajęcie prowadzone będą w salce PCPR we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1.

Rehabilitacja pocovidowa jest skierowana do seniorów, którzy przebyli chorobę i do seniorów, którzy z powodu pandemii mieli ograniczony dostęp do szeroko rozumianej aktywności ruchowej. Oferowane zajęcia rehabilitacyjne umożliwią poprawę ich kondycji ruchowej i krążeniowo – oddechowej, a przez to poprawią kondycję psychiczną i emocjonalną.

Prowadzący zajęcia będzie się legitymować dyplomem kierunkowym studiów wyższych, względnie ukończonym kursem specjalistycznym ze specjalnością „rehabilitacja” oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych, co zapewni realizację zadania na jak wyższym poziomie.

Proponujemy gimnastykę rehabilitacyjną przede wszystkim z myślą o tym, aby przywrócić do pełnej lub maksymalnie możliwej, sprawności każdego, kto będzie w takiej potrzebie lub kto ma chociaż minimalną dysfunkcję.

Na zajęciach rehabilitacyjnych będą wykorzystywane różne formy ćwiczeń: ogólnorozwojowe, oddechowe i rozciągające, a także terapeutyczne ukierunkowane na wzmocnienie i usprawnienie poszczególnych grup mięśniowych. Prowadzący ustali priorytety ćwiczeń, które będą najbardziej korzystne dla osób po przebytej chorobie cowidowej oraz osób mających różne dysfunkcje ruchowe.

Asystent projektu  –  Maria Łapawiec

%d blogerów lubi to: