Walne Zebranie Członków WUTW

30 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ze względu na pandemię wirusa Covid-19 ilość uczestników została ograniczona i w rezultacie do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach przybyło 66 słuchaczy stowarzyszenia.

Po wyborze przewodniczącej Walnego Zebrania Marii Taciak (jednogłośnie) i sekretarza Anny Lisowskiej (jednogłośnie) oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrała Maria Łapawiec przedstawiając sprawozdanie merytoryczne WUTW i Genowefa Bejma-Wowk prezentując sprawozdanie finansowe za rok 2019. Oba zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Koralewski zawnioskował o udzielenie Zarządowi WUTW absolutorium – 66 osób było za. Zatwierdzono również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok i dokonano wyboru jej członków na nową kadencję:

Jan Koralewski, Krystyna Górna, Eugeniusz Łukasiewicz, Jan Nadolny i Bożena Timm.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Zarządu WUTW po wcześniejszej prezentacji kandydatów przez przewodniczącą Komisji Wyborczej Barbarę Kostecką.

Z końcem kadencji zarządu nastąpiła zmiana składu osobowego ze względu na rezygnację z członkostwa Marii Nowaczyk, Czesławy Maruszczak i Anny Lisowskiej.

W skład nowego zarządu weszli:

Danuta Torzewska – prezes

Maria Łapawiec, Genowefa Bejma-Wowk, Barbara Lenkowska, Bogumiła Łyskawa, Maria Taciak, Elżbieta Wojciechowska, Ewa Zaworska, Krzysztof Iskrzycki – członkowie zarządu.

W dalszej części obrad zebrani przyjęli drogą głosowania Regulamin Zarządu WUTW i nowy Regulamin Walnego Zebrania Członków.

autorka relacji – Barbara Lenkowska

Fotorelację przygotował Krzysztof Iskrzycki

%d blogerów lubi to: