Warsztaty psychologiczne  – 4.03. – 1.04.2019 r.

Marzec to dominacja czterech spotkań sekcji ,,Zdrowie i styl życia”,  poświęcona rozwojowi osobistemu uczestników. Warsztaty prowadziła pani psycholog mgr Elżbieta Tomczak. Pracowaliśmy i w grupach, i w parach nad konkretnymi tematami wymieniając się własnymi doświadczeniami. Prowadziliśmy dyskusje nad dokonanymi odkryciami, wyciągaliśmy wnioski przekładając je na własne potrzeby.

Tematy jakie przerabialiśmy:

04-03-2019            ,,Asertywność jako postawa życiowa”

  Asertywność czyli umiejętność odmowy,  wyrażania swojego zdania zdecydowanie  i w odpowiednim tonie i to wszystko bez  narzucania poglądu oraz intencji ranienia innych. Prowadząca zapoznała nas z pojęciami: terytorium psychologiczne, asertywność, uległość manipulacja. Wiemy jak brzmi pięć praw Fensterheima. Staramy się działać tak, żeby obronić swoje terytorium psychologiczne stanowczo, łagodnie i bez lęku ułatwiając kontakty z ludźmi.

11.03.2019         ,, Zapobieganie konfliktom przez informację zwrotną”

Nauczyliśmy się jak konstruktywnie budować informacje zwrotną w ścisłym związku z asertywnością wyrabiając dojrzałą postawę w sposobie komunikowania się z otoczeniem.

Temat uzupełniły przykłady, które pokazały  jak w prosty sposób zapobiegać konfliktom

wynikającym często z naszej nieświadomości i niekonsekwencji. Ważna jest umiejętność zatrzymania eskalacji na poziomie komunikacji. Wysłanie komunikatu ,,ja” : jak ja się czuję w związku z tym co Ty robisz, bez obrażania wartości danej osoby.

18.03.2019      ,,Inteligencja emocjonalna’’

Jak trudno okiełzać nasze emocje a potem reagować w sposób kontrolowany adekwatny do sytuacji kiedy wystąpi:  zdarzenie –  interpretacja – emocje –  nasze zachowanie.

Tu nam potrzebna na odpowiednim poziomie inteligencja emocjonalna.

Współczesna definicja: ”Inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętność właściwej percepcji,

oceny i wyrażenia emocji, umiejętność dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętność rozumienia emocji i zrozumienie wiedzy emocjonalnej, oraz umiejętność regulowania emocji tak, aby wspomóc rozwój emocjonalny  i intelektualny’’

01.04 2018    ,,Jak utrzymać sprawność pamięci’’

Poznawaliśmy techniki usprawniania i ćwiczenia pamięci na przykładach stosując wizualizację, skojarzenia, grupowania, metodę loci. Mózg ludzki nigdy nie odpoczywa, nawet gdy śpimy zachowuje aktywność. Aby działał sprawnie zaleca się: prowadzić zdrowy tryb życia unikać stresu, dobry sen, dotlenianie organizmu, dużo ruchu spacery, ćwiczenia, dieta odpowiednia dla seniorów, słuchać muzyki klasycznej. Poprawiać funkcje pamięci poprzez proste i niewymagające ćwiczenia umysłowe: głośne czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, zadań logicznych,  gry planszowe, hobby. Nic dodać, nic ująć,  tylko naśladować aby długo cieszyć się zgodnością myśli, słów i czynów.

                                                                   Opracowała: Maria Łapawiec

                                                                            Zdjęcia Maria Stępniak

%d blogerów lubi to: