Zabytki Kijowa (s. historia sztuki) – 2.03.2022 r.

Czekaliśmy wszyscy na kolejny wykład o starożytnej Grecji. Ksiądz Jarosław zaproponował rozmowę o zabytkach Kijowa. W Ukrainie trwa wojna. Być może miasto ucierpi w niej znacznie, a jest przecież tam mnóstwo zabytków światowej klasy. Ci, którzy byli mogli powspominać. Ci, którzy nie zwiedzali go do tej pory mogli zobaczyć na fotografiach przepiękne sobory, cerkwie, place, potężny Dniepr.

Wycieczkę zaczęliśmy od zrekonstruowanej Złotej Bramy. Nad nią znajduje się kaplica, ale nie była używana liturgicznie. To symbole mówiące o tym, że wjeżdżasz do chrześcijańskiego miasta. Mogliśmy podziwiać przepiękny sobór sofijski, Sobór Mądrości Bożej, którego początki sięgają XI wieku. Ruś Kijowska przyjęła chrzest w 988 roku za panowania księcia Włodzimierza.

Kolejnym był sobór michajłowski, a właściwie Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach. Jest to zespół klasztorny z główną cerkwią katedralną Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

Widzieliśmy też Ławrę Peczerską (ukr. Києво-Печерська лавра) – prawosławny klasztor w Kijowie, siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu. Pochowany jest tam, m.in., Nikifor, kronikarz i pierwszy metropolita kijowski (koniec XII w.)

 Byliśmy w metrze, które służy teraz mieszkańcom jako schronienie. Stacja Arsenalna położona jest 105m pod ziemią, stacja Politechnika – 55m, Szulawśka – 92m.

 W Kijowie można napotkać pomniki ku pamięci ofiar Wielkiego Głodu  przypominające, że w latach 1932-1933 w Ukrainie zmarło 3 mln ludzi. W wyniku wyniszczającej polityki rolnej, w latach 1921-1947, zmarło 10 mln mieszkańców.

Krótki spacer fotograficzny po Kijowie dał nam wyobrażenie o pięknie stolicy Ukrainy.

Danuta Torzewska

%d blogerów lubi to: