Złoty Certyfikat Profesjonalnego UTW

Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ogromną radością informuje, że wszystkie działania Zarządu w sprawie uzyskania certyfikatu „Profesjonalny UTW” zostały uwieńczone sukcesem.

         W końcu lutego 2020 roku dwie osoby reprezentujące WUTW (Danuta Torzewska i Bogumiła Łyskawa) uczestniczyły w spotkaniu roboczym w Nowym Sączu organizowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ideą takich spotkań i późniejszych działań jest prawidłowe działanie UTW. Każdy przystępujący do certyfikacji uniwersytet musi poddać się bardzo szczegółowemu badaniu wszystkich dokumentów i spełnieniu określonych kryteriów. Wkrótce po powrocie z Nowego Sącza zaczął się lockdown. Mimo odwołania zajęć i wycieczek Zarząd pracował pełną parą. Trzeba było opracować wiele regulaminów, omówić je i zatwierdzić. Jego Magnificencja rektor Akademii Kaliskiej zgodził się objąć nasz uniwersytet opieką naukową, podpisaliśmy porozumienia o współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Września, ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury. Współpracowaliśmy dotychczas z tymi instytucjami bardzo dobrze, pomagały nam od początku istnienia WUTW (2007), ale teraz zostały ustalone ramy wspólnych działań. Instytucje te delegowały swoich przedstawicieli do Rady Programowej WUTW. Rada, niestety, nie podjęła jeszcze pracy ze względu na stan pandemii. Mamy ciągle nadzieję, że uda się wrócić do normalnej pracy i różnorakich działań.

         Komisja nie mogła przyjechać osobiście do nas. Trzeba było wszystkie zgromadzone dokumenty zeskanować i przesłać e-mailem. Potem były jeszcze pytania o wygląd naszego biura, o materiały świadczące o wielorakiej działalności WUTW, fotografie szyldu, wydawnictwa, logo uniwersytetu i wiele innych.

         Z drżeniem serca czekaliśmy na werdykt Jury. Komisja certyfikacyjna Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu dostarczonych dokumentów, postanowiła przyznać naszemu uniwersytetowi Złoty Certyfikat Profesjonalnego UTW po posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku. Udział w certyfikacji dał nam możliwość zmierzenia się z trudnym wyzwaniem, które trzeba było podjąć w czasie pandemii.

         Lata działania WUTW, jego dotychczasowe osiągnięcia oraz bieżące starania Zarządu sprawiły, że Komisja zdecydowała o najwyższym laurze. Pamiątką będzie dyplom i wspaniały grawerton, które z dumą powiesimy w naszym biurze.

Danuta Torzewska

%d blogerów lubi to: