005 Stawy przy drodze z Winnej Góry do Białęgo Piątkowa