006 Ulica Wincentego Dondajewskiego na Osiedlu Sokołowskim