18 WUTW Inauguracja roku 2019-2020 dnia 209.10.09 fot. Krzysztof Iskrzycki